Επίτιμος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Imperial College, Λονδίνο, Μ.Β. Διευθυντής, Vascular Screening and Diagnostic Centre, Λευκωσία, Κύπρος
  • Address :
  • Phone :
  • Mobile :
  • Fax :
  • Web :

Prof. Andrew Nicolaides MS, FRCS, PhD

Prof. Andrew Nicolaides MS, FRCS, PhD

Επίτιμος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Imperial College, Λονδίνο, Μ.Β. Διευθυντής, Vascular Screening and Diagnostic Centre, Λευκωσία, Κύπρος

Η χρόνια φλεβική νόσος είναι το αποτέλεσμα προοδευτικής αλλοίωσης των φλεβικών τοιχωμάτων και βαλβίδων λόγω χρόνιας φλεγμονής, που μπορεί να είναι πρωτογενής ή δευτερογενής της θρόμβωσης.