Διευθυντής, Morrison Vein Institute and Morrison Training Institute, Scottsdale, AZ, ΗΠΑ Εκλεγμένος Πρόεδρος, Union Internationale de Phlébologie Πρώην Πρόεδρος, American College of Phlebology
  • Address :
  • Phone :
  • Mobile :
  • Fax :
  • Web :

Dr Nick Morrison

Dr Nick Morrison
Διευθυντής, Morrison Vein Institute and Morrison Training Institute, Scottsdale, AZ, ΗΠΑ Εκλεγμένος Πρόεδρος, Union Internationale de Phlébologie Πρώην Πρόεδρος, American College of Phlebology

 

Η πραγματική αιτία των κιρσών είναι οι ανεπαρκείς, δυσλειτουργικές φλεβικές βαλβίδες. Αυτές οι βαλβίδες δεν κλείνουν σωστά, επιτρέποντας την παλινδρόμηση του αίματος λόγω βαρύτητας και τη συσσώρευσή του στις φλέβες των ποδιών. Αυτό προκαλεί διόγκωση και έκταση των φλεβών και έχει ως αποτέλεσμα πολλές δυσάρεστες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως, βαριά και κουρασμένα πόδια, καθώς και κακή φλεβική κυκλοφορία.