Επιστημονική Ομάδα

Dr Nick Morrison

Διευθυντής, Morrison Vein Institute and Morrison Training Institute, Scottsdale, AZ, ΗΠΑ Εκλεγμένος Πρόεδρος, Union Internationale de Phlébologie Πρώην Πρόεδρος, American College of Phlebology

Prof. Andrew Nicolaides MS, FRCS, PhD

Επίτιμος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Imperial College, Λονδίνο, Μ.Β. Διευθυντής, Vascular Screening and Diagnostic Centre, Λευκωσία, Κύπρος

Δρ. Νίκος Λαμπρόπουλος

Καθηγητής Χειρουργικής και Ακτινολογίας - Διευθυντής Αγγειακού Εργαστηρίου