Επικοινωνια

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές και οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε


    Ανεπιθύμητες ενέργειες

    Ενημέρωση για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

    Η SERVIER σας ενημερώνει, ότι τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνετε και οι πληροφορίες που παρέχετε στην παρούσα φόρμα επικοινωνίας είναι απολύτως εμπιστευτικές και συλλέγονται, τηρούνται και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας αποκλειστικά και μόνο, είτε για  απάντηση σε αίτημά σας για ιατρικές πληροφορίες, είτε για τήρηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας μας σχετικά με την φαρμακοεπαγρύπνηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η φόρμα δεν προορίζεται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιεί η SERVIER τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, ποια μέτρα και εγγυήσεις ασφάλειας εφαρμόζει, ποια είναι τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πως μπορείτε να ασκήσετε αυτά, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου).

    Yπεύθυνος κυκλοφορίας: ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕYΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

    Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι, 15125, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ: 2109391000